Google   
[韓翃] 同題仙游觀
031 喀麥隆
註冊日期:
2010/7/6 18:35
所屬群組:
會員
文章: 305
等級: 16; EXP: 33
HP: 0 / 383
MP: 101 / 10683
仙臺初見五城樓
風物淒淒宿雨收
山色遙連秦樹晚
砧聲近報漢宮秋
疏松影落空壇靜
細草香閑小洞幽
何用別尋方外去
人間亦自有丹丘

發表日期2010/9/11 14:48
_________________
大家好 我是 青舟


可以查看文章。
不可發表文章。
不可回覆。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發表。

[進階搜索]


Goodz © 2005-2019 GP
本站會員之個人言論或行為、不代表本站之立場與看法